Om os

Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn

Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn (DfS) blev grundlagt i 2012 og er en selvejende institution, hvis formål er at udbrede og løfte sangen på alle niveauer og for alle aldersgrupper. DfS er et af 10 sangkraftcentre i Danmark og er udvalgt til det på baggrund af talentmiljøet omkring Ringe Kirkes Pigekor.

Til daglig ledes DfS af en kunstnerisk og en administrativ leder samt en koordinator og en fundraiser. Sangskolen har tilknyttet korledere, sangpædagoger, en hørelærepædagog og flere projektansatte. Sangskolens bestyrelse har det overordnede ansvar for sangskolens virke.

 

Vision

DfS arbejder for at styrke sangen på alle niveauer og i alle aldersklasser. Vi ser sangen som en rød tråd gennem menneskelivet, der er med til at knytte os sammen. Derfor er det kardinalpunkter for DfS at styrke både bredden og eliten.

Værdigrundlag

Dannelse og kulturel forankring er forudsætningen for at få global forståelse og udsyn. Sang øger livsglæden, stimulerer indlæringen og øger det fysiske velvære.

Vores mål er:

 • at udbrede sangglæden til alle borgere uanset forudsætninger, baggrund og alder.
 • at løfte børn og unges sanglige, musikalske og kreative kompetencer og give dem et forhold til kulturelle aktiviteter.
 • at efteruddanne underviserne og hæve niveauet på de eksisterende kor
 • at videreudvikle sangtalenterne og sende videre i systemet.
 • At skabe et netværk for musiklærere og korledere.

DfS ambition for 2020

Bredde:

90% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har kendskab til DfS, og alle børn i byer med mere end 1000 indbyggere, der har lyst til at synge i kor, har mulighed for det i et lokalt kor. Sang er en naturlig del af hverdagen i mindst en lokal virksomhed, som har et direkte samarbejde med DfS.

Pigekor:

Koncertkoret består af 20 dygtige piger i alderen 14-25 år. Alle piger har en god fornemmelse for sangteknik, scenisk udtryk og kan læse noder fra blad. Der er et velfungerende korråd.

Drengekor:

Midtfyns Drengekor består af 25-30 sangere i 2.-9. klasse. Der gennemføres et fast årligt projekt med musikklasser eller kor fra gymnasiet. Koret er økonomiske forankret i en organisation.

 

Den daglige ledelse forestås af

 • Kirsten Wind Retoft, der er kunstnerisk leder og derudover leder for Ringe Kirkes Pigekor og organist ved Ringe Kirke.
 • Bo Horsevad, som er administrativ leder.
 • Sangskolens næstformand Palle Bo Larsen, som også er souschef i Faaborg Midtfyns Musikskole.
 • Heidi Nielsen, der er koordinator og også er sekretær i Faaborg Midtfyn Musikskole.

Derudover sidder der en bestyrelse bestående, der udover Kirsten Retoft og Palle Larsen består af lærer Marianne Rasmussen, som er repræsentant for pigekoret, lærer Christina Jul Nielsen, som repræsentant for skolerne, sognepræst Dorte Wittrup Winther, repræsentant for kirkerne, Jeanette Fromberg, der repræsenterer pige-/drengekoret.

Derudover får bestyrelsen hjælp af tidl. skattechef Erik Rahn Jensen, som økonomiansvarlig og fundraiser.


Baggrund

Faaborg Midtfyn er udvalgt som ét af 10 sangkraftcentre i SyngDanmark-netværket, der skal styrke sangen i bredden og på eliteniveau. Siden foråret 2014 har SyngDanmark med sangkraftcentrene været en af de bærende søjler i Sangens Hus under kulturministeriet.

Faaborg Midtfyn blev udvalgt som sangkraftcenter på baggrund af miljøet omkring korene ved Ringe Kirke, Ringe Kirkes Spirekor, Ringe Kirkes Juniorkor og Ringe Kirkes Pigekor.

SAMARBEJDSPARTNERE
Faaborg Midtfyn Kommune: kulturel rygsæk, hvor sangskolen er ude i samtlige kommunens 1. – 3 klasser over en treårig periode.

Musikskolen: hvorigennem de lærere der underviser i korledelse, sang og hørelære fortrinsvis er ansat.

Kirker/skoler: oprettelse af flere fælles skole/kirkekor, korstævner på skolerne, workshops (sangundervisning, kormetodik) for lærere/organister/korledere, Nodebasar (udveksling af repertoireideer), m.m.

Assens Sangkraftcenter: fælles elitære sangprojekter, vidensdeling, korworkshops og lign.

FUK, Folkekirkens Ungdomskor: fælleskorprojekter

Syngdanmark: Finansiel opbakning, vidensdeling, lederudvikling, overordnede projekter

MGK/Konservatoriet/ Ars Nova: Fælles elitære korworkshops, talentpleje

Fonde: driftsstøtte, ad hoc projektstøtte

Løgumkloster kirkemusikskole, Dansk Amatørmusik, Voces Academy: Oprettelse af længerevarende kursus i kormetodik for lærere, musikskoleundervisere og organister.

Imagegruppen Ringe og Rotary: fælles projekter, bosætning og branding

Og flere andre.

DfS ønsker at sangen spredes så langt ud som muligt og samarbejder gerne med alle, der brænder for sangen. Vi mener, at et godt sangmiljø med et kvalitetstilbud til alle børn, unge og voksne, kan være med til udvikle kommende kulturaktører og – forbrugere og at det rent faktisk er med til at bidrage til øget bosætning i kommunen.

 

Økonomisk støtte

 • Den Obelske Familiefond
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Marius Pedersen Fonden
 • Den Faberske Fond
 • Ringe Kirke
 • Folkekirkens Udviklingsfond
 • Statens Kunstfond
 • Grete og Sigurd Pedersens Fond
 • Nordea-fonden
 • AP Møller Fonden