Om os

Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn

Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn (DfS) blev grundlagt i 2012 og er en selvejende institution, hvis formål er at udbrede og løfte sangen på alle niveauer og for alle aldersgrupper. DfS er et af de første sangkraftcentre i Danmark og er udvalgt til det på baggrund af talentmiljøet omkring Ringe Kirkes Pigekor.

Til daglig ledes DfS af en kunstnerisk leder samt en projektkoordinator.

Sangskolen har tilknyttet korledere, sangpædagoger, en hørelærepædagog og flere projektansatte. Sangskolens bestyrelse har det overordnede ansvar for sangskolens virke.

 

Vision

DfS arbejder for at styrke sangen på alle niveauer og i alle aldersklasser. Vi ser sangen som en rød tråd gennem menneskelivet, der er med til at knytte os sammen. Derfor er det kardinalpunkter for DfS at styrke både bredden og eliten.

Værdigrundlag

Dannelse og kulturel forankring er forudsætningen for at få global forståelse og udsyn. Sang øger livsglæden, stimulerer indlæringen og øger det fysiske velvære.

Vores mål er:
 • at udbrede sangglæden til alle borgere uanset forudsætninger, baggrund og alder.
 • at løfte børn og unges sanglige, musikalske og kreative kompetencer og give dem et forhold til kulturelle aktiviteter.
 • at efteruddanne underviserne og hæve niveauet på de eksisterende kor
 • at videreudvikle sangtalenterne og sende dem videre i det kreative uddannelsessystem.
 • At skabe et netværk for musiklærere og korledere.

Den fynske Sangskoles ambition for 2021 – 2024

Bredde og synlighed:

Vi sigter mod at 90% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har kendskab til DfS, og alle børn i byer med mere end 1000 indbyggere, der har lyst til at synge i kor, har mulighed for det i et lokalt kor.

Ældreområdet:

Efter en lang periode med corona vil DfS gøre en aktiv indsats for at skabe fællesskaber gennem sang hos den ældre del af befolkningen, for at modvirke den ensomhed der kan forekomme efter en lang periode med isolation.

Pigekor:

Ringe Kirkes pigekor er et koncertkor bestående af ca. 20 dygtige piger i alderen 14-25 år. Alle piger har en god fornemmelse for sangteknik, scenisk udtryk og kan læse noder fra blad. Der er et velfungerende korråd.

Den daglige ledelse forestås af

 • Kirsten Wind Retoft, der er kunstnerisk leder og tidligere leder for Ringe Kirkes Pigekor og organist ved Ringe Kirke.
 • Mette-Maria Øyen er projektkoordinator
 • Sangskolens bestyrelsesformand pt. vakant, næstformand Palle Bo Larsen, som også er souschef i Faaborg Midtfyns Musikskole.

Derudover sidder der en bestyrelse bestående af: Jeanette Helmer Madsen, Dorthe Buk Østertoft.


Baggrund

Den fynske Sangskole er ét af 10 første sangkraftcentre i SyngDanmark-netværket, der skal styrke sangen i bredden og på eliteniveau. Siden foråret 2014 har SyngDanmark med sangkraftcentrene været en af de bærende søjler i Sangens Hus under kulturministeriet.

Den fynske Sangskole i Faaborg Midtfyn kommune blev udvalgt som sangkraftcenter på baggrund af miljøet omkring korene ved Ringe Kirke, Ringe Kirkes Spirekor, Ringe Kirkes Juniorkor og Ringe Kirkes Pigekor.

SAMARBEJDSPARTNERE
Faaborg Midtfyn Kommune: kulturel rygsæk, hvor sangskolen er ude i samtlige kommunens 1. – 3. klasser over en treårig periode.

Genklang, sang på plejecentre

Børnehaver/dagpleje: sangpædagogbesøg og kurser for pædagoger og dagplejere

Musikskolen: Forskellige samarbejdsprojekter, bl.a. et årligt korstævne for alle kommunens 4. klasser.

Kirker/skoler: oprettelse af fælles skole/kirkekor, korstævner på skolerne, workshops (sangundervisning, kormetodik) for lærere/organister/korledere, Nodebasar (udveksling af repertoireideer), m.m.

Sangkraftcentrene i region Syddanmark: bl.a. talentarbejdet SAKS, Syddansk Akademi for Klassiske Sangere, Små Synger Sammen Dag, vidensdeling og lign.

Korliv, Folkekirkens kororganisation: fælleskorprojekter, vidensdeling

SyngDanmark: Finansiel opbakning, vidensdeling, lederudvikling, overordnede projekter

MGK/Konservatoriet/ Syddansk akademi for klassisk sang (SAKS): Fælles sang og korworkshops for elite sangere, talentpleje.

Fonde: ad hoc projektstøtte

Dansk Amatørmusik, Voces Academy: Oprettelse af længerevarende kursus i kormetodik for lærere, musikskoleundervisere og organister.

Faaborg Midtfyn bibliotekerne: Sangfællesskaber for alle.

Og flere andre.

DfS ønsker at sangen spredes så langt ud som muligt og samarbejder gerne med alle, der brænder for sangen. Vi mener, at et godt sangmiljø med et kvalitetstilbud til alle børn, unge og voksne, kan være med til udvikle kommende kulturaktører og – forbrugere og at det rent faktisk er med til at bidrage til øget bosætning i kommunen.

 

Økonomisk støtte

 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Region Syddanmark
 • Augustinus Fonden
 • Marius Pedersen Fonden
 • Den Faberske Fond
 • Ringe Kirke
 • Folkekirkens Udviklingsfond
 • Statens Kunstfond
 • Nordea Fonden