Indsatser

Indsatsområder

Førskoleområdet

Dagplejesalmesang er et nyt initiativ, som Den fynske Sangskole netop har fået støtte til fra Den Folkekirkelige Udviklingsfolk. Samtlige børn i den kommunale dagpleje får mulighed for at opleve kvalificeret sang og musik i kirkerummet. Projektet er et samarbejde mellem DfS, Faaborg-Midtfyn Musikskole, Den kommunale dagpleje og menighedsrådene i de involverede kirker. Projektet er af Kristelig Dagblad nomineret til prisen for det bedste folkekirkelige initiativ i 2017.

Sangglad er et nationalt projekt, der har til formål over tre år
at certificere 100 børnehaver i Danmark som sangbørnehaver. I det første år er én af kommunens børnehaver med i projektet. Det forventes at flere børnehaver er klar til 2. og 3. projektår.

 

Indskoling

Den Kulturelle Rygsæk er et stort projekt i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor alle elever inddrages i en professionel, kulturel aktivitet på alle klassetrin. Den fynske Sangskole står for sangdelen i 1.-3. klasse: En korinstruktør underviser lærerne og står for de afsluttende korstævner, og alle klasser får i forløbet besøg af en professionel sangpædagog. Som en del af projektet oplever børnene en professionel opera på Den Fynske Opera, og som optakt til det, får de besøg af en operasanger fra forestillingen.
Sang, bevægelse og læring er et projekt fra Sangens Hus, hvor formålet er med midler fra AP-Møller Fonden at opkvalificere musiklærere i hele landet. 16 kommuner deltager i projektet på landsplan. Lærerne får gennem et helt år kurser, personlig coaching og solosangsundervisning.

Skole-kirkekor: DfS har været katalysator for oprettelse af flere skole-kirkekor i kommunen. Vi rådgiver vedr. opstart og hjælper med at finde den rette korleder.

 

Sangskole

Et tydeligt sangforløb fra 2. klasse til talentakademi

Et elitært arbejdende drengekor: rekrutteringsarbejde, korskole og drengekor.

Et elitært arbejdende pigekor: rekrutterings-arbejde, spirekor, juniorkor og højmesse- og koncertkor for piger på 14-25 år.

Pigekoret har en omfangsrig koncertvirksomhed og har indspillet flere Cd’er og flere gange medvirket i radio og fjernsyn.

Alle piger og drenge modtager sideløbende undervisning i både musikforståelse og solosang. De ældste får kurser af nogle af  landets bedste instruktører i at komme ud over scenekanten Syddansk Akademi for Klassisk Sang (SAKS) er oprettet i  fællesskab med de fire øvrige sangkraftcentre i Regio

n Syddanmark i et samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium og Den Fynske Opera. Formålet er at give de dygtigste sangere i korene ekstra udfordringer og at styrke tilgangen til de klassiske musik- og sanguddannelser.

 

Andre tiltag

Sangens Dag
Hvert år afholder DfS Sangens Dag, hvor vi på forskellig måde sætter fokus på sangen i Faaborg-Midtfyn. De seneste to år har det været en dag, hvor voksne og børn under overskriften ”Del Sangen” har sunget sammen på tværs af generationer. I 2016 var instruktørene Phillip Faber og Susanne Wendt fra DR. I 2017 var
instruktørene Erik Sommer og Lone Gislinge.


Små Synger Sammen er en årlig sangdag for alle 0-6-årige, som vi fejrer ved en børnekoncert, som vi sender rundt i kommunen.

Temadage med musikskolen: DfS har et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Musikskole, og vores kor medvirker ofte ved større og mindre arrangementer i deres regi.

Four legs er et samarbejde mellem de fire kunstarter, scene, musik, billedkunst og litteratur med fokus på de 10-18-årige aktører. DfS bidrager med drenge og pigekorssangere til det store totalteater, der udspiller sig i Ringe.
Nodebasar er et lokalt tiltag, der har til formål at danne netværk og inspiration blandt korlederne i området.

Uddannelse og inspiration af undervisere:
DfS er sammen med Assens Sangkraftcenter, Børnekorkademiet, Løgumkloster Kirkemusikskole, Musiklærerforeningen og Dansk Amatørmusik (DAM) initiativtager til efteruddannelseskurser for
lærere, korledere og organister.