Tro på stemmen

indbydelse i pdf

Opkvalificering af salmesang med konfirmander

Den fynske Sangskole præsenterer med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond et nyt kursus i salmesang for konfirmandundervisere.

Tro på Stemmen

• Værktøjskasse til salmesang for konfirmander
• Metodik til indstudering af salmer
• Masser af metoder til at variere arbejdet med salmer
• Individuelt sammensat udviklingsforløb, der fx kan involvere
· coaching
· solosangundervisning
· besøg af professionel sangkonsulent i konfirmandundervisningen
· akkompagnementsteknik (hvis man i forvejen spiller klaver)

Som en sideeffekt vil kursets teknikker og metoder også kunne bruges i forbindelse med babysalmesang, minikonfirmander, korsang, fællessang, bryllupssamtaler, sang ved sogne og
menighedsrådsmøder, sang på plejehjem, plejehjems- og
demensgudstjenester, ved et dødsleje, ved udsyngning m.m.

Er dette kursus noget for mig?

Kom og få information og inspiration enten i:
Ringe: torsdag den 20. juni kl 9.00-10.30
(Ringe Kirkes Sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe)
eller
Faaborg: onsdag den 26. Juni kl 16.00-17.30
(Provstikontoret, Kanalvej 8a, 5600 Faaborg)
Her vil sangkonsulenterne og kursusholderne Kristine Eiler Ernst og Lise Bech Bendix fortælle om kursets form og indhold, og give deltagerne mulighed for at arbejde med kursets store salmeværktøjskasse.
Meget gerne tilmelding på forhånd til tilmelding@sangskolenfmk.dk

 


Kurset henvender sig til alle, der underviser konfirmander. Ansatte i Faaborg eller Midtfyn Provstier prioriteres først til pladserne, men der er mange pladser, så tilmeldinger fra alle er meget velkomne.

Hvad koster det?

Det er ganske gratis. Undervisningen betales af Den folkekirkelige
Udviklingsfond

Hvornår er det?

Der er fire kursusdage. Resten planlægges individuelt.
Undervisningen foregår i Ringe eller Faaborg. De fire dage er:
fredag d. 20. september kl. 9-12
fredag d. 27. september kl. 9-12
onsdag d. 6. november kl 14-17
fredag d. 24. januar kl 9-12.

Tilmelding:

Tilmelding til kurset til bo@sangskolenfmk.dk senest fredag d. 9. august.
Yderligere information
Henvendelse til Administrativ leder af Den fynske Sangskole,
Bo Horsevad (bo@sangskolenfmk.dk /2926 3114)